joomla templates top joomla templates template joomla

Budujemy Przedszkole - Mieszkańcy gminy Łasin wkrótce doczekają się

lasin.pl włącz . Opublikowano w Łasin samorząd

Budujemy Przedszkole Mieszkańcy gminy Łasin wkrótce doczekają się budowy nowego przedszkola O konieczności budowy nowego przedszkola w Łasinie mówiło się od wielu lat. Zbudowany z płyt w 1982 r. budynek Przedszkola Miejskiego w Łasinie nie spełnia bowiem podstawowych standardów i wymogów bezpieczeństwa. 

Dla władz samorządu budowa nowego przedszkola była zadaniem priorytetowym wpisanym do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminę nie stać było jednak na sfinansowanie inwestycji w całości ze środków własnych, a w ostatnich latach nie było możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.

W końcu dzięki staraniom i determinacji Pana Franciszka Kawskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Łasin udało się doprowadzić do ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej - Schemat 1. Przedszkola. W ramach konkursu Miasto i Gmina Łasin może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 4 027 052 zł.

Gmina dysponuje wymaganym wkładem własnym w wysokości 2 449 148 zł. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem projektu, który w ciągu najbliższych kilku dni zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W dniu 4 listopada 2014 r. Przedszkole Miejskie w Łasinie odwiedził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, który w obecności przedstawicieli Rady Miejskiej Łasin, pracowników przedszkola i rodziców wręczył na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Łasin list otwarty do Mieszkańców i Władz Łasina.

W liście Marszałek zadeklarował, że dołoży wszelkich starań w zakresie organizacyjnym i merytorycznym co do sprawności realizacji trwającego konkursu, tak aby jego rozstrzygnięcie mogło nastąpić jeszcze w tym roku. Zapewnił, że po złożeniu przez samorząd wniosku konkursowego i uzyskania pozytywnej oceny Instytucji Zarządzającej RPO WK-P istnieje szansa na szybkie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu i rozpoczęcie realizacji tak bardzo oczekiwanego w Łasinie zadania inwestycyjnego.

W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm Pan Tomasz Szymański popierający inicjatywę budowy przedszkola w Łasinie. By prace związane z budową nowego przedszkola mogły rozpocząć się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił już przetarg na budowę przedszkola, którego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 14 listopada 2014r. Obiekt przedszkola zbudowany zostanie w miejscu, w którym znajduje się dotychczasowy budynek.

Będzie to budynek składający się z sześciu sal - oddziałów przedszkolnych i świetlicy o łącznej pow. użytkowej 1 535,5 m 2 . W ramach zagospodarowania terenu oprócz drogi, parkingu i chodników, wybudowany zostanie plac zabaw. Od września 2015 r. do nowego budynku będzie mogło być przyjęte 150 dzieci. Planuje się utworzenie sześciu 25 osobowych grup. Będą to dzieci zamieszkałe zarówno w mieście Łasin, jak i na wsiach gminy Łasin.

Ilość miejsc w przedszkolu zapewni wszystkim dzieciom pięcioletnim objęcie obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym oraz stworzy możliwość skorzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 4 lat. Według zapewnień Pana Marszałka przedszkole zostanie również wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interakcyjne, nowoczesny sprzęt audiowizualny i dostęp do internetowej sieci szerokopasmowej. Przedszkole w nowej odsłonie