joomla templates top joomla templates template joomla

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miejskiej Łasin

lasin.pl włącz . Opublikowano w Łasin samorząd

 Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 11 °° w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie.

Projektowany porządek obrad : 1.Otwarcie obrad sesji a) stwierdzenie quorum, b) wyznaczenie sekretarza obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Łasin.

7. Interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

10. Podjęcie uchwał: 1) Nr XXXVI/222/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie;

2) Nr XXXVI/223/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

3) Nr XXXVI/224/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

4) Nr XXXVI/225/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Piotr Żuchowski