joomla templates top joomla templates template joomla

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 17 grudnia

lasin.pl włącz . Opublikowano w Łasin samorząd

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Miejskiej Łasin odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 11 °° w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie. Projektowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji a)stwierdzenie quorum, b)wyznaczenie sekretarza obrad. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Interpelacje radnych. 4.Odpowiedzi na interpelacje radnych. 5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Podjęcie uchwał: 1)Nr IV/12/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łasin; 2)Nr IV/13/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2014 rok 7.Wolne wnioski i zapytania. 8.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Rafał Radacki